Kracht van Networkser

De kracht van onze organisatie zit hem in de kennis, kwaliteit en vakmanschap. Wij maken hiermee het verschil op uw projecten en ontzorgen onze klanten.

Networkser is een strekte speler op het gebied van data en- energie infrastructuren. Wij begeleiden onze klanten in het ontwerp, de uitvoering en het onderhoud van data en energie-, infrastructurele-, industriële- en gebouwinstallaties. Met een hecht team van professionals en deskundigen blijven wij ons verder ontwikkelen om onze processen te optimaliseren om de kwaliteit en veiligheid op onze projecten te waarborgen.

 

Missie

Missie en Visie
De missie van onze organisatie is het leveren van kwalitatief hoogwaardige diensten op het gebied van data, energie- en  ondergrondse infrastructuren in goede samenwerking met onze opdrachtgevers.  Daarbij willen we een aantrekkelijke werkomgeving bieden voor zowel onze medewerkers als klanten.

Het bewaken en verbeteren van kwaliteit, veiligheid en service is een vanzelfsprekend onderdeel van ons dagelijks werk: we staan voor een transparante manier van zaken doen waarbij opdrachtgevers ervaren goed en snel geholpen te zijn. Om de kwaliteit en veiligheid van onze diensten te garanderen, houden wij ons zich aan het motto:

 

“Kwaliteit is onze kernwaarde”.

Strategie

Onze sector staat aan de vooravond van een ingrijpende transitie. Wij zijn ons staan klaar met onze medewerkers en werken aan een wereld van morgen. Hier bij Networkser hebben we niet alleen visie voor de toekomst, maar bouwen ook aan de toekomst.

Als organisatie geloven wij in een leefomgeving waarin levenskwaliteit centraal staat. Levenskwaliteit gaat over de mens achter onze projecten.

Als organisatie willen wij we een positieve bijdrage leveren voor door samenwerking aan te gaan vanuit dit gemeenschappelijk belang, het waarborgen van de huidige en toekomstige levenskwaliteit, te redeneren.

Onze strategie focust zich op vijf pijlers:

 

Klantgericht bedrijfsmodel

Ons businessmodel is afgestemd op de behoeften van onze klanten. We blijven ons richten op onze kerncompetenties waar wij kunnen uitblinken door onze kennis en deskundig te delen met betrokkenen op het project groep. Wij zijn van mening dat transparantie en samenwerking een sleutelrol speelt bij het behalen van de beste resultaten.

 

De mens staat centraal

Onze medewerkers vormen de basis van onze organisatie. We willen dat onze medewerkers veilig, uitgedaagd, betrokken en gelukkig zijn. Voor onze huidige en potentiële werknemers willen we de voorkeurswerkgever zijn. We bieden gezonde werkomstandigheden en uitdagende banen met de mogelijkheid om te groeien op professioneel en persoonlijk niveau. We doen dit door ons te richten op leiderschap, door continue ontwikkeling van onze medewerkers en door transparante samenwerking. Voor alle disciplines worden ontwikkeltrajecten aangeboden.

 

Operational excellence

Wij willen de beste organisatie zijn op het gebied van data en- energie infrastructuren. Dit bereiken we door middel van de continue ontwikkeling van onze organisatie, door de voortdurende verbetering van systemen en processen en kennis van de gehele groep. Hierdoor ontstaat een flexibele, lerende organisatie die zich telkens weer aanpast aan de constant veranderende omgeving zodat wij een sterkere en duurzamere onderneming kunnen overdragen aan de volgende generatie

 

Digitalisering en ontwikkeling

Wij willen een voorloper zijn op het gebied van digitalisering en innovatie en stellen deze ontwikkelingen dan ook centraal in onze bedrijfsvoering om ervoor te efficiënte en veilige stroom van Dit vergt een nieuwe manier van denken en handelen van ons allemaal. Het ontwikkelen en op de markt brengen van innovatie wordt dan ook actief door ons gestimuleerd.

 

Veiligheid, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen

We willen ons werk zo veilig, duurzaam en verantwoord mogelijk uitvoeren voor de samenleving en de omgeving. Duurzaamheid is een essentieel onderdeel van onze bedrijfsstrategie en we passen onze standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen hierop aan.